Beste gebruiker,

Wij proberen bij Robinson de meest optimale service te verlenen, daarbij stellen wij jou als gebruiker centraal. Om je deze service altijd optimaal te kunnen 

verlenen hebben wij soms informatie van je nodig.  We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom

leggen we in dit privacy beleid uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Dit privacybeleid is van Robinson. Robinson is onderdeel van AbelLeisure Tramstraat 4, 7241 CJ Lochem, Nederland. KvK 08158791.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wanneer jij een aankoop doet in onze webwinkel hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatie aanvragen,

de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij  bepaalde gegevens.

Het zijn de volgende gegevens die wij verzamelen:

 • Je naam, postadres en andere contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die je ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer je onze producten online koopt).
 • Jouw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online diensten. Wanneer je onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze nieuwsbrief of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Robinson, verzamelen wij automatisch gegevens via je browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals je IP-adres, MAC-adres, je surfgedrag en de Producten en Diensten die je bevallen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Om jouw account in de webwinkel te voltooien, gebruiken wij jouw naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum en andere informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals aanvullende interesses en favoriete categorieën of persoonlijk productadvies.
 • Om online aankopen te voltooien op de website van Robinson of via andere officiële sociale mediakanalen gebruiken wij jouw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over de aankopen, datum van aankoop, het bedrag, het product of de producten die je koopt, het apparaat waarmee je de aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, gebruikte vouchercode (indien aanwezig), bezorgmethode en afleveradres.
 • Jouw gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te personaliseren, gebruiken wij jouw e-mailadres en aanvullende informatie als je deze toevoegt aan jouw profiel, zoals naam, geboortedatum en aanvullende interesses.
 • Alle gegevens die door worden gedeeld wanneer je met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.
 • Gegevens over raad en win acties, abonneren en winnen, wedstrijden of proefacties. Alle gegevens die je deelt wanneer je deelneemt aan een verkoopcampagne, wedstrijd of proefactie, of je abonneert en wint.
 • Jouw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en productrecensies die je publiceert op onze website of online of via sociale media met ons deelt.

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt met jouw toestemming en voor de volgende doeleinden:

 • Om de verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen jou en Robinson uit te voeren en om je de producten, diensten en informatie te verstrekken die je aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van verzoeken, vragen of klachten.
 • Wij gebruiken je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven om onze dienstverlening zou optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren en producten af te stemmen op je persoonlijke voorkeur.
 • Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken met als doel met onze producten en diensten te adverteren, om via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins contact met je op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om je als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te achterhalen wat je mogelijk interesseert, om de doeltreffendheid van advertenties die we je en anderen aanbieden te meten en te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Op basis van gebruik van onze diensten en producten die je hebt aangeschaft, kunnen we je bovendien benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan jouw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor andere commerciële belangen, zoals het exploiteren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen. Of om ons in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van bedrijfsmiddelen of bedrijfsactiviteiten van Robinson, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme bedrijfsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht.

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE OP BASIS VAN JOUW TOESTEMMING

 • Als je geen product bij ons hebt gekocht of gedownload, sturen wij alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuws over producten) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat we jouw toestemming hebben gekregen om dit te doen.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.
 • Je kunt toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit doe je via info@Robinson.nl
 • Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.

 

SOCIALE MEDIA

 • Wanneer je deelneemt aan verschillende platformen voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet je bekend zijn met de tools van die platformen, zodat je keuzes kunt maken over hoe je de persoonsgegevens in jouw sociale media profiel(en) kunt delen.
 • Robinson is gebonden aan de privacypraktijken of de beleidslijnen van deze derden, dus raden wij je aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale mediaomgevingen te lezen.
 • Afhankelijk van de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot jouw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met jouw instellingen op de Robinson-pagina’s), kunnen bepaalde persoonsgegevens met RoutAbel worden gedeeld over jouw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die je hebt geplaatst/gedeeld enz.).

 

DELEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren, waaronder:
  • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers.
  • Contactcenters, om ons te helpen op de afdeling Consumentenservice.
  • Reclame- en mediabedrijven die voor ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren.
  • Aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics. Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van jouw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om leveranciers van derden te verplichten jouw persoonsgegevens adequaat te beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken.
 • Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Robinson.
 • Wij kunnen jouw persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

 

BEVEILIGING EN BEWAREN

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische,

fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging,  ongeoorloofde toegang

of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Wij ondernemen stappen om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de

doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die jouw  persoonsgegevens

verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die

nodig is om je klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze

wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

 

CONTACTGEGEVENS:

Robinson

Tramstraat 4

7241 CJ Lochem

Nederland

+31(0)573-280772

info@Robinson-telt.nl