Meten is Weten

 

Bij Robinson willen wij bijdragen aan een optimaal gebruik en beleving van de buitenruimte voor iedereen.

Wij doen dit door drukte in natuurgebieden, in steden, op paden en wegen zichtbaar te maken.

Vervolgens wordt deze data omgezet in allerlei praktische toepassingen.

Robinson def 3
IMG_0648 (1)
robinson def 6

Wat is Robinson?

De Robinson Sensor

De Robinson sensor telt in zijn omgeving datgene waar jij in geïnteresseerd bent. Of dat nou  wandelaars, dieren, fietsers of auto’s zijn. 

SlimBuiten dataplatform

De data die Robinson genereerd is direct zichtbaar in een online dashboard.

Analyse en rapportage

Aan alleen data heb je niet zoveel.

Daarom analyseren wij de data, maken we inzichtelijk wat dit betekent voor uw omgeving en zetten wij dit in perspectief.

Advies

Uit de analyse volgt een advies voor een betere beleving van de buitenruimte waarin je woont, werkt en leeft.

Meten in de natuur

De beperkte natuurgebieden en parken in Nederland worden steeds intensiever gebruikt.

Menselijk bezoek van deze gebieden draagt in veel gevallen niet bij aan een betere kwaliteit daarvan.

Tegelijk willen we ook blijven recreëren en de schoonheid van de natuur blijven zien.

Bij Robinson zetten we in op het zichtbaar maken van de drukte in natuurgebieden en parken.

Wij denken dat we op die manier kunnen bijdragen aan de mogelijkheden om slim om te gaan met drukte.

Ook helpt het om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Immers, meten is weten. 

Route

Deze telpaal meet hoeveel

passanten, voetgangers

of fietsers gebruik maken

van een bepaalde route.

Drukte

Deze combinatie van telpalen

meet hoeveel mensen of fietsers

er in een gebied aanwezig zijn.

Fauna

Deze speciaal voor dieren

ontwikkelde telpaal meet hoeveel

dieren een punt passeren.

Deze paal maken wij op maat

voor uw situatie.

'Robinson is als een echte Robinson (Crusoe), zelfstandig, geen stroom- of datakabels en telt altijd, overal'.

Met Robinson tellers maken we inzichtelijk hoe uw natuurgebied, park of ander gebied gebruikt wordt. Met de tellers zijn we in staat om te tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn.

Dat doen we door op strategische locaties tellers te plaatsen. We koppelen die tellers aan uw online dashboard en creëren op die manier een onzichtbare digitale “toegangspoort”.

Door de tellers met een gezet interval, met afgesproken frequentie, hun gegevens te laten versturen via bestaande netwerken heeft u live inzicht in hoeveel mensen er in een gebied aanwezig zijn.

Op dit moment tellen wij:

Gebieden in Nederland
0
Robinson Tellers
0

Meer dan:

Tellingen per dag
0

Aanvullende diensten

Dashboard & App

Het dashboard voor uw organisatie geeft  live inzicht in de actuele situatie.

Desgewenst ontvangt u notificaties of integreren wij in uw eigen omgeving.

Deze notificaties zijn bij uitstek om realtime incidenten te monitoren.

Bijvoorbeeld spontane en onverwachte drukte.

Analyses & rapportages

De periodieke en automatisch gegenereerde rapportages bieden inzicht, waarmee u eenvoudig kunt terugkijken op voorbije periodes.

Door verschillende databronnen te koppelen kunnen er ook  voorspellingen worden gedaan.

Advies

Met de informatie uit het dashboard en de analyses zijn er vele toepassingen mogelijk.

Wij helpen u graag met een oplossing op maat.

SlimBuiten! dashboarding

De data die wordt gegenereerd door Robinson wordt weergegeven in het dashboard “SlimBuiten!”.
Vanuit SlimBuiten kan de data worden aangewend voor diverse  toepassingen.

SlimBuiten bevat:

 • Datadisplay met uitgebreide mogelijkheid voor parameters
 • Notificaties bij overschrijding van grenswaarden
 • Geavanceerde rollenstruktuur
 • Personalisatie en implementatie in uw systemen (API)
 • Mogelijkheid tot betere voorspellingen door koppelen van externe bronnen bijvoorbeeld:
  • Weerdata
  • Evenementendata
  • Openbaarvervoer data
  • Data omtrent wegwerkzaamheden

De Achterliggende techniek

Generieke aanpak