Meten is Weten

 

Bij Robinson willen wij bijdragen aan een optimaal gebruik en beleving van de buitenruimte voor iedereen.

Wij doen dit door drukte in natuurgebieden, in steden, op paden en wegen zichtbaar te maken.

Vervolgens wordt deze data omgezet in allerlei praktische toepassingen.

Wat is Robinson?

De Robinson Sensor

De Robinson sensor telt in zijn omgeving datgene waar jij in geïnteresseerd bent. Of dat nou  wandelaars, dieren, fietsers of auto’s zijn. 

SlimBuiten dataplatform

De data die Robinson genereerd is direct

zichtbaar in een online dashboard.

Analyse en rapportage

Aan alleen data heb je niet zoveel. Daarom

analyseren wij de data, maken we inzichtelijk wat

dit betekent  voor uw omgeving en zetten wij dit

in perspectief.

Advies

Uit de analyse volgt een advies voor een

betere beleving van de buitenruimte

waarin je woont, werkt en leeft.

Meten in de natuur

De beperkte natuurgebieden en parken in Nederland worden 

steeds intensiever gebruikt. Menselijk bezoek van deze gebieden

draagt in veel gevallen niet bij aan een betere kwaliteit daarvan.

Tegelijk willen we ook blijven recreëren en de schoonheid van de

natuur blijven zien.

 

Bij Robinson zetten we in op het zichtbaar maken van de drukte

in natuurgebieden en parken. Wij denken dat we op die manier

kunnen bijdragen aan de mogelijkheden om slim om te gaan met

drukte. Ook helpt het om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Immers, meten is weten. 

Route

Deze telpaal meet hoeveel

passanten, voetgangers

of fietsers gebruik maken

van een bepaalde route.

Drukte

Deze combinatie van telpalen

meet hoeveel mensen of fietsers

er in een gebied aanwezig zijn.

Fauna

Deze speciaal voor dieren

ontwikkelde telpaal meet hoeveel

dieren een punt passeren.

Deze paal maken wij op maat

voor uw situatie.

'Robinson is als een echte Robinson (Crusoe), zelfstandig, geen stroom- of datakabels en telt altijd, overal'.

Met Robinson tellers maken we inzichtelijk hoe uw natuurgebied, park of ander gebied gebruikt wordt. Met de tellers zijn we in staat

om te tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn. Dat doen we door op strategische locaties tellers te plaatsen. We koppelen die tellers

aan uw online dashboard en creëren op die manier een onzichtbare digitale “toegangspoort”.

 

Door de tellers met een gezet interval, met afgesproken frequentie, hun gegevens te laten versturen via bestaande netwerken heeft u

live inzicht in hoeveel mensen er in een gebied aanwezig zijn.

 

Op dit moment tellen wij:

0
Gebieden in Nederland
0
Robinson Tellers

Meer dan:

0
Tellingen per dag

Aanvullende diensten

Dashboard & App

Het dashboard voor uw organisatie

geeft live inzicht in de actuele 

situatie. Desgewenst ontvangt u 

notificaties of integreren wij in uw

eigen omgeving. Deze notificaties

zijn bij uitstek om realtime 

incidenten te monitoren Bijvoorbeeld

spontane en onverwachte drukte

Analyses & rapportages

De periodieke en automatisch

gegenereerde rapportages bieden

inzicht waarmee u eenvoudig

kunt terugkijken op voorbije

periodes. Door verschillende data-

bronnen te koppelen kunnen er

ook voorspellingen worden gedaan.

Advies

Met de informatie uit het dashboard

en de analyses zijn er vele 

toepassingen mogelijk. Wij helpen 

u graag met een oplosing op maat.

 

SlimBuiten! dashboarding

De data die wordt gegenereerd door Robinson wordt weergegeven

in het dashboard “SlimBuiten!”.

Vanuit SlimBuiten kan de data worden aangewend voor diverse 

toepassingen. SlimBuiten bevat:

 • Datadisplay met uitgebreide mogelijkheid voor parameters
 • Notificaties bij overschrijding van grenswaarden
 • Geavanceerde rollenstruktuur
 • Personalisatie en implementatie in uw systemen (API)
 • Mogelijkheid tot betere voorspellingen door koppelen van externe bronnen bijvoorbeeld:
  • Weerdata
  • Evenementendata
  • Openbaarvervoer data
  • Data omtrent wegwerkzaamheden

De Achterliggende techniek

Generieke aanpak